Close

  Contact_Secy_Kn

  # ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
  1 ಆನಂದ್ ಸಿ.ಎಲ್, ಕ.ಆ.ಸೇ.,  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ವಿಭಾಗ 080-23365151
  2 ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ/ತಹಶೀಲ್ದಾರ್    
  3 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  4 ಆರ್. ಪುನೀತ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  5 ಮಂಜುಳ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  6 ಮಾದಯ್ಯ ತೋಟಗಾರ    
  7 ಪ್ರಮೀಳ ತೋಟಗಾರ    
  8 ಗೋಪಿ ಎಸ್. ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು    
   
  9 ಡಾ||  ಮಧು ಎನ್ ಎನ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.,  ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗ 080-23442274 Extn-219
  10 ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು    
  11 ಎಸ್.ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎ.ದ.ಸ.,    
  12 ಟಿ.ವಿಜಯಮ್ಮ ಎ.ದ.ಸ.,    
  13 ವಿ.ಆರ್.ಪ್ರವೀಣ್ ಎ.ದ.ಸ.,    
  14 ಬಿ.ಯಾಕುಬ್ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ    
   
  15 ಡಾ||  ಮಧು ಎನ್ ಎನ್,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.,  ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಭಾಗ 080 23442274 Extn-225
  16 ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು    
  17 ಎಂ.ಕೆ.ಸಂಜಯ್ ಕಮಾರ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.,    
  18 ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  19 ಜೆ.ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  20 ಎಲ್.ಕುಮಾರ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  21 ಬಿ.ಎಸ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎ.ದ.ಸ.    
  22 ಎಲ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್    
  23 ರಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕಾವಲುಗಾರ    
   
  24 ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 ವಿಭಾಗ 080-23442273/74 Extn.No.222
  25 ಹೆಚ್. ಮರಿಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು   Extn.No. 245
  26 ಜಿ. ಮುರಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು   Extn.No. 605
  27 ಸಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  28 ವಿ. ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  29 ಖಾಸೀಂ ಆಲಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  30 ಬಿ.ಎನ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  31 ಹೆಚ್.ಡಿ. ಹೊನ್ನಲಗಯ್ಯ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್    
  32 ಪ್ರಿಯ ಜೆ. ಕುಮಾರ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್    
   
  33 ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 ವಿಭಾಗ 080-23449990
  34 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು   080-23442273-Extn No:224
  35 ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು    
  36 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹಿ.ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು    
  37 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ. ದ.ಸ    
  38 ಶ್ರೀ ಭೈಯ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರ. ದ.ಸ    
  39 ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ದೇವಾನಂದ್ ಎ. ದ. ಸ    
  40 ಶ್ರೀ ಡಿ ಸಂಜಯ್ ಎ. ದ. ಸ    
  41 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ. ದ. ಸ    
  42 ಶ್ರೀ ಬೊರೇಗೌಡ ಎಲ್ ಎಂ    
  43 ಎಂ.ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಡಿ’ ನೌಕರ    
   
  44 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಹುಡೇದ,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್., ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4 ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4 080-2344 2273 (Extn No:246)
  45 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು   2344 2274 (Extn No:220)
  46 ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಕುಮಾರಿ.ಜಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು   2344 2274 (Extn No:220)
  47 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಬಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ    
  48 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ.ದ.ಸ    
  49 ಶ್ರೀ ಎಂ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಎ.ದ.ಸ    
  50 ಶ್ರೀ ವಿ.ಲೋಹಿತ್ ಗೌಡ ಎ.ದ.ಸ    
  51 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಮರಿಯಪ್ಪ ಎಲ್.ಎಂ    
  52 ಶ್ರೀ ರಾಜಬಹದ್ದೂರ್ ವಾಚ್ ಮನ್