Close

  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

   

  #

  ವಿಷಯ

  1 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  2 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು 2021-22
  3
  2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಮೂನೆ
  4
  2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

   

  ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ
  ವಿಷಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ  ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ
  1 ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  01/01/2021 29/01/2021