Close

  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

   

  ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶಾಸಕರು
  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23342716
  ಮಿಂಚಂಚೆ: chmn@bdabangalore.org
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23365036
  ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂ ಬಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
  ಆಯುಕ್ತರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23442273
  ಮಿಂಚಂಚೆ: commissioner-bda@ka.gov.in
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23345799

  ಆಡಳಿತ / ಹಂಚಿಕೆ ವಿಭಾಗ

  ಆನಂದ್ ಸಿ.ಎಲ್, ಕ.ಆ.ಸೇ
  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
  ದೂರವಾಣಿ: 23365151
  ಮಿಂಚಂಚೆ: secretary-bda@ka.gov.in
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23340651
  ಡಾ||  ಮಧು ಎನ್ ಎನ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ
  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1
  ದೂರವಾಣಿ: 23449993
  ಮಿಂಚಂಚೆ: deputysecretary1-bda@ka.gov.in
  ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎ , ಕ.ಆ.ಸೇ
  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2
  ದೂರವಾಣಿ: 23449995
  ಮಿಂಚಂಚೆ: deputysecretary2-bda@ka.gov.in
  ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎ, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಪ್ರಭಾರ)
  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3
  ದೂರವಾಣಿ: 23449990
  ಮಿಂಚಂಚೆ: deputysecretary3-bda@ka.gov.in
  ಗೀತಾ ಹುಡೇದ, ಕ.ಆ.ಸೇ 
  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-4
  ದೂರವಾಣಿ: 23449996
  ಮಿಂಚಂಚೆ: deputysecretary4-bda@ka.gov.in

  ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಇಲಾಖೆ

  ಡಾ: ಸೌಜನ್ಯ ಎ, ಕ.ಆ.ಸೇ
  ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ)
  ದೂರವಾಣಿ: 23368614
  ಮಿಂಚಂಚೆ: dclaq-bda@ka.gov.in
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23368614
  ಎನ್ ಆರ್ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ , ಕ.ಆ.ಸೇ
  ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: Extn:221
  ಮಿಂಚಂಚೆ: lao-dclaq-bda@ka.gov.in
  ಡಾ: ಬಸಂತಿ ಬಿ ಎಸ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ
  ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: Extn:210
  ಮಿಂಚಂಚೆ: alao-dclaq-bda@ka.gov.in
  ಸುಮಾ, ಕ.ಆ.ಸೇ
  ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: Extn:216
  ಮಿಂಚಂಚೆ: slao-dclaq-bda@ka.gov.in
  ಡಾ.ಗೀತಾ ಎನ್ ಆರ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ
  ವಿಶೇಷ ಅಪರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: Extn:214
  ಮಿಂಚಂಚೆ: salao-dclaq-bda@ka.gov.in
  - , ಕ.ಆ.ಸೇ
  ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2
  ದೂರವಾಣಿ: 0
  ಮಿಂಚಂಚೆ: slao2-dclaq-bda@ka.gov.in
  ಸುಮಾ, ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ)
  ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಮರು ಹಂಚಿಕೆ & ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ)
  ದೂರವಾಣಿ: Extn:288
  ಮಿಂಚಂಚೆ: acrr-bda@ka.gov.in

  ಅಭಿಯ೦ತರ ಇಲಾಖೆ

  ಡಾ. ಎಚ್ ಆರ್ ಶಾಂತರಾಜಣ್ಣ , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
  ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23340258
  ಮಿಂಚಂಚೆ:embda@bdabangalore.org
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23340641
  ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ (ಪ್ರಭಾರ) , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
  ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-1
  ಮಿಂಚಂಚೆ: engineerofficer1-bda@ka.gov.in
  ಎಚ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
  ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-2
  ದೂರವಾಣಿ: -
  ಮಿಂಚಂಚೆ: engineerofficer2-bda@ka.gov.in
  ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
  ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-3
  ಮಿಂಚಂಚೆ: engineerofficer3-bda@ka.gov.in
  ಬಿ ಎ ಶಿವಾನಂದ (ಪ್ರಭಾರ) , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
  ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-4
  ದೂರವಾಣಿ: 249
  ಮಿಂಚಂಚೆ: engineerofficer4-bda@ka.gov.in
  ಎಚ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ(ಪ್ರಭಾರ) , ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
  ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ-5
  ದೂರವಾಣಿ: 231
  ಮಿಂಚಂಚೆ: engineerofficer5-bda@ka.gov.in

  ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

  ಎನ್.ವಿ.ಧನಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ ಇ(ಸಿವಿಲ್),ಎಂ.ಯು.ಆರ್.ಪಿ
  ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸದಸ್ಯರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23443206
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm@bdabangalore.org
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23465529
  ಸುಮಾ ಜೆ
  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23443206
  ಮಿಂಚಂಚೆ: townplanmember-bda@ka.gov.in
  ಕೆ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ
  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-jd1-bda@ka.gov.in
  ಶಾಮಣ್ಣ ಎನ್.ಎಸ್.
  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-jd2-bda@ka.gov.in
  ಪಂಡರಿನಾಥ್.ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ದೂರವಾಣಿ: 0
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-dd1-bda@ka.gov.in
  ಆರ್.ವಿ. ಕಾಂತರಾಜು
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-dd2-bda@ka.gov.in
  ರಮೇಶ್.ಎನ್.ವಿ.
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-dd6-bda@ka.gov.in
  ಸುರೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-dd3-bda@ka.gov.in
  ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ
  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  ದೂರವಾಣಿ: 0
  ಮಿಂಚಂಚೆ: tpm-dd4-bda@ka.gov.in

  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

  ಎಸ್ ಎಂ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ , ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.
  ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23362662
  ಮಿಂಚಂಚೆ: financemember-bda@ka.gov.in
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23340626
  ಎನ್.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ , ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.
  ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: 23367359
  ಮಿಂಚಂಚೆ: cao-fm-bda@ka.gov.in

  ಅರಣ್ಯ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

  -
  ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: -
  ಡಿ.ಎಂ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಎಸ್ಎಡಿಹೆಚ್)
  ದೂರವಾಣಿ: 23568381

  ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ

  ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿ ಬಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್
  ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23364227
  ಮಿಂಚಂಚೆ: suptpolice-bda@ka.gov.in
  ರವಿ ಕುಮಾರ್,ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್
  ಉಪ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
  ದೂರವಾಣಿ: 23364227
  ಮಿಂಚಂಚೆ: dysp-bda@ka.gov.in

  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

  ಜಡಿಯಪ್ಪ ಗೆದ್ಲಗಟ್ಟಿ.
  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
  ದೂರವಾಣಿ: 23464064
  ಮಿಂಚಂಚೆ: pro@bdabangalore.org
  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 23567210

  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

  ಡಾ||  ಮಧು ಎನ್ ಎನ್ , ಕ.ಆ.ಸೇ(ಪ್ರಭಾರ)
  ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
  ದೂರವಾಣಿ: 23440480
  ಮಿಂಚಂಚೆ: systemsmanager-bda@ka.gov.in

  ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ

  ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ ನಾಡಿಗೇರ
  ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ 
  ದೂರವಾಣಿ: 23364665
  ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ಬಾಲಿಕೈ
  ಕಾನೂನು ಆಧಿಕಾರಿ 
  ದೂರವಾಣಿ: 274

  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ

  ಕೆ ಮಹಾದೇವಗೌಡ
  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ)
  ದೂರವಾಣಿ: 25720264
  ಮಿಂಚಂಚೆ: eeeast-bda@ka.gov.in
  ಸತೀಶ್
  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)
  ದೂರವಾಣಿ: 23381479
  ಮಿಂಚಂಚೆ: eewest-bda@ka.gov.in
  ಜಿ ಕುಮಾರ್
  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ)
  ದೂರವಾಣಿ: 23333479
  ಮಿಂಚಂಚೆ: eenorth-bda@ka.gov.in
  ಚುಂಚೆಗೌಡ ಎಚ್ ಎಸ್
  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ)
  ದೂರವಾಣಿ: 26712969
  ಮಿಂಚಂಚೆ: eesouth-bda@ka.gov.in

  ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್
  ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪೂರ್ವ)
  ದೂರವಾಣಿ: 25725932
  ಮಿಂಚಂಚೆ: roeast-bda@ka.gov.in
  ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ದಯಾನಂದ
  ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)
  ದೂರವಾಣಿ: 2335195
  ಮಿಂಚಂಚೆ: rowest-bda@ka.gov.in
  ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
  ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಉತ್ತರ)
  ದೂರವಾಣಿ: 23336636
  ಮಿಂಚಂಚೆ: ronorth-bda@ka.gov.in
  ಜ್ಞಾನೇಶ್
  ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ದಕ್ಷಿಣ)
  ದೂರವಾಣಿ: 26716108
  ಮಿಂಚಂಚೆ: rosouth-bda@ka.gov.in