Close

  Contact_FM_Section_Kn

  # ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
  1 ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರ ವಿಭಾಗ Extn No:269
  2 ಎನ್.ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ   Extn No:267
  ಜಿ.ವಿ.ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-2   Extn No:250
  4 ಬಿ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-1   Extn No:262
  5 ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಜಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ-1   Extn No:244
  6 ರಮೇಶ್ ವೈ.ಎಸ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ-2   Extn No:286
  7 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:252
  8 ಬಿಂದಿಯಾ ಸಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:279
  9 ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಎಂ.ಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:271
  10 ಲೀಲಾವತಿ ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:252
  11 ಕವಿತ ಹೆಚ್ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:279
  12 ಎಸ್.ಡಿ.ರೇಖಾ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:271
  13 ಸುಧಾಕರ್ ಎನ್. ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:252
  14 ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:265
  15 ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಕೆ.ವಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು   Extn No:271
  16 ನವೀನ್ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:271
  17 ಮಂಜುನಾಥ ಎ. ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:252
  18 ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಟಿ.ಬಿ. ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:279
  19 ಷಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:252
  20 ಇ.ಪುಷ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:268
  21 ಸವಿತ ಕೆ.ಎಲ್. ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:279
  22 ಗಿರಿಜ ಪಿ. ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:271
  23 ಯೋಗಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಬಿ. ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:279
  24 ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಚ್.ವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು   Extn No:271
  25 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು    
  26 ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್